Tietosuojaseloste

Jalkahoitola Villa Kantvik

Henkilötietolain (523/1999) 10§:nmukainen rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: Jalkahoitola Villa Kantvik
Y-tunnus: 3200603-6
Osoite: Kantvikintie 4, 02460 Kantvik

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Yrityksen nimi: Jalkahoitola Villa Kantvik/Minna Lappalainen
Y-tunnus: 3200603-6
Osoite: Kantvikintie 4, 02460 Kantvik
Puhelinnumero: 040 769 4959
Sähköposti: jalkahoitolakantvik@gmail.com

Tietosuojavastaava
Yrityksen nimi/henkilön nimi: Jalkahoitola Villa Kantvik/Minna Lappalainen
Y-tunnus: 3200603-6
Osoite: Kantvikintie 4, 02460 Kantvik
Puhelinnumero: 040 769 4959
Sähköposti: jalkahoitolakantvik@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Jalkahoitola Villa Kantvikin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen tallennus ja käsittelyn tarkoitus

Asiakkailta kerätään puhelinnumero, osoitetiedot ja/tai sähköpostiosoite, mahdollista yhteydenottoa varten esim. varatun ajan siirtämistä varten.
Asiakkaan tietoja säilytetään kortistolokerikossa, jota säilytetään liikkeen tiloissa lukollisessa kaapissa. Asiakkaan käyntitietoihin kirjataan hoidon kannalta oleellinen tieto (esim. mitä käynnillä tehty tai arvio hoidontarpeesta) sekä mahdollinen hoitosuunnitelma. Tietoja käytetään vain yrityksen omassa käytössä, eikä tietoja myydä tai luovuteta edelleen muille osapuolille. Asiakkaalla on oikeus nähdä, mitä tietoja hänestä on tallennettu yrityksen arkistoihin. Tiedot ovat pyynnöstä nähtävillä yrityksen toimitilassa. Asiakkaalla on oikeus poistattaa häntä koskevat tiedot, mikäli hän ei halua olla rekisterissä.

5.Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaalta kysytään tallennettavat tiedot asiakassuhteen syntyessä, tai erikseen pyydettäessä jo olemassa olevalta asiakkaalta.

6. Tietojen säilytyksen kesto
Asiakkaan tiedot säilytetään järjestelmässä asiakassuhteen keston ajan.

7. Henkilötietojen käsittelijä
Yrittäjä, Minna Lappalainen

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Asiakkaista tallennettuja tietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tämä Tietosuojaseloste on tehty 10.5.2021 Kirkkonummella
Jalkahoitola Villa Kantvik
Yrittäjä
Minna Lappalainen
040 769 4959
jalkahoitolakantvik@gmail.com